Thành tích mới
NGoc Thoa được 7560 điểm trong game Lines
nhuyễn minh huyền được 46530 điểm trong game Vào bếp
Nguyễn Nhật được 400 điểm trong game Quản lý nông trại 2
do thanh danh được 100 điểm trong game Quản lý nông trại 2
nguyễn nhi được 21270 điểm trong game Vào bếp
My Farm được 565 điểm trong game Chém hoa quả

TOP RATING