Thành tích mới
tran hai dung được 300 điểm trong game Ninja
tran hai dung được 3 điểm trong game Vượt ải
Tran Gia Phu được 14500 điểm trong game Quản lý nông trại 2
Byy Lê được 1487 điểm trong game  Chọn trang phục cho cả tuần
Đan Sương được 29780 điểm trong game Nông trại vui vẻ
duong phuong được 5490 điểm trong game Quản lý nông trại 2

TOP RATING