Thành tích mới
Hayle Nguyen được 317 điểm trong game Nữ thần cờ bạc
lamgiabao được 40400 điểm trong game  Bejeweled Blitz
Tan Sang Ha được 21800 điểm trong game  Bejeweled Blitz
nguyen nhung được 54060 điểm trong game Quản lý nông trại 2
Sad Dy được 29675 điểm trong game Nông trại vui vẻ
bee kiều được 28820 điểm trong game Nông trại vui vẻ

TOP RATING