Thành tích mới
Thắng Trần được 2000 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Nguyễn Trần Khánh Nhi được 400 điểm trong game Quản lý nông trại 2
anh van được 2000 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Van Thai được 10 điểm trong game Trận chiến xe tăng
hagiang được 3370 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Jane Eyro được 29780 điểm trong game Nông trại vui vẻ

TOP RATING