Thành tích mới
doãn nguyễn thanh thủy được 611 điểm trong game Đào vàng
giang vũ được 32015 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Pé Nhỏ được 4240 điểm trong game Star Ball
aaa aaaa được 1280 điểm trong game  Lén lút nổ mìn
aaa aaaa được 132300 điểm trong game Bóng chày đỉnh cao
Ngoc Nguyen được 20000 điểm trong game  Bejeweled Blitz

TOP RATING