TOP RATING

Thành tích mới
Hải Nguyễn Lumia được 4150 điểm trong game Chinh phục Bắc Cực
Duy Nguyễn được 1659 điểm trong game Hành trình của bé Bi
Hải Nguyễn Lumia được 5860 điểm trong game Kungfu Panda
Lisa Anna được 34515 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Hải Nguyễn Lumia được 7939 điểm trong game  Đánh Cầu lông
Hải Nguyễn Lumia được 70 điểm trong game  Lén lút nổ mìn