TOP RATING

Thành tích mới
ngân đào được 1856 điểm trong game Tìm điểm khác nhau
ngân đào được 118290 điểm trong game Bắn trái cây
Ho Ngoc Trung Quan được 8500 điểm trong game  Bejeweled Blitz
Yến Ngô được 29815 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Anna pinkapec được 22955 điểm trong game Nông trại vui vẻ
mari mai được 4542 điểm trong game Pikachu nắm tay