TOP RATING

Thành tích mới
♥ Cô Bé Bảo Bình♥ được 17880 điểm trong game Tiệm tóc vui vẻ
Ngoc Nguyen được 23350 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Hoàng Y Bạch Long được 360 điểm trong game  Tháp phòng thủ
con mien được 558 điểm trong game Vùng đất ma thuật
alone coder được 47 điểm trong game Giọt nước màu nhiệm
đỗ thị như ba được 740 điểm trong game Trận chiến xe tăng